2016 Juniconcerten

 

Samen met plaatselijke muziekgezelschappen zijn sfeervolle concerten gegeven.
Op
3 juni was er een stemmig optreden van de Bèkezangers, waarbij bekende liederen werden gezongen.

(film: Otto Westra)

Op 10 juni 2016 heeft dorpsgenote Dannie ten Zweege gedichten voorgedragen en verhalen verteld. In een subtiel samenspel werden de opgeroepen beelden ondersteund door carillonspel van Jan Willem Achterkamp. Men werd aangespoord om zelf een kort gedicht te maken in de vorm van een zogenaamd ‘Elfje’ (gedicht uit elf woorden: 1+2+3+4+1). Een jury heeft, zonder de namen van de opstellers te weten, punten gegeven. Na het concert van 24 juni 2016 werden de gedichten door de schrijvers zelf voorgelezen. De winnende gedichten zijn gemaakt door Mieke Rademakers, Marlies ter Horst, en Trudi Brandt. Voor alle deelnemers was er ’n kleine attentie.

(film: Harry ter Horst)

 Op 24 juni was het de beurt aan de ‘Vennedansers’, een boerendansgroep op klompen uit de Bathmense buurtschap Loo. Zij verzorgeden met traditionele dansen en bijpassende kleding een prachtig optreden.

(film: Otto Westra)