Juniconcerten 2016

 

Samen met plaatselijke muziekgezelschappen zijn sfeervolle concerten gegeven.
Op
3 juni was er een stemmig optreden van de Bèkezangers, waarbij bekende liederen werden gezongen.

(film: Otto Westra)

Op 10 juni 2016 heeft dorpsgenote Dannie ten Zweege gedichten voorgedragen en verhalen verteld. In een subtiel samenspel werden de opgeroepen beelden ondersteund door carillonspel van Jan Willem Achterkamp. Men werd aangespoord om zelf een kort gedicht te maken in de vorm van een zogenaamd ‘Elfje’ (gedicht uit elf woorden: 1+2+3+4+1). Een jury heeft, zonder de namen van de opstellers te weten, punten gegeven. Na het concert van 24 juni 2016 werden de gedichten door de schrijvers zelf voorgelezen. De winnende gedichten zijn gemaakt door Mieke Rademakers, Marlies ter Horst, en Trudi Brandt. Voor alle deelnemers was er ’n kleine attentie.

(film: Harry ter Horst)

 Op 24 juni was het de beurt aan de ‘Vennedansers’, een boerendansgroep op klompen uit de Bathmense buurtschap Loo. Zij verzorgeden met traditionele dansen en bijpassende kleding een prachtig optreden.

(film: Otto Westra)

 

Zomeravond
vogels fluiten
het carillon klinkt
er worden gedichten voorgedragen
genieten

Juni
torenhoog klanken
avond in de zon
stralende lachende blije mensen
samen

Klokken
klanken klagen
klanken jubelen juichen
muziek vervult ons allen
woorden

Ook anderen zijn geïnspireerd tot het maken van gedichten.
Een mooi voorbeeld is hieronder weergeven:

Een lofzang op Bathmen’s carillon
(Swippii, koppierait 2016)

Verscholen in Sallandse dreven
ligt Bathmen, als dorp nog zo puur
met prachtige buitengebieden
de rijkdom van rust en natuur.
Zijn muziek streelt zo onze harten
raakt ons met zijn klanken, zijn taal
‘t-is gratis, om van te genieten
geeft ons energie en moraal.
Omgeven door bossen en velden
met eigen karakter en sfeer
ons dorp, aan de Schipbeek gelegen
blijft immer zichzelf, als weleer.
Een lofzang, dit carillon waardig
de beiaardier, hem geldt ook dank
de één kan niet zonder de ander
muziek kan niet zonder de klank.
De dorpskerk, al eeuwen hier staande
vol wijsheid, historie, ethiek
en hoog in de toren klinkt helder
het carillon, met zijn muziek.
Wees zuinig op dit Bathmen’s erfgoed
muziek als cultuur, zo bedoeld
waar ieder zich, in alle vrijheid
voor altijd verbonden mee voelt.
Zijn klanken, zij dansen als ’t-ware
over dorp en omliggend land
toont daarmee, als trots van ons dorpje,
aan ieder zijn vrolijke kant.

ClipartGedicht