Presentatie in Brussel

 

Bathmense Beiaard in Brussel geroemd
Bericht van onze beiaardier Jan Willem Achterkamp, 22 april 2016.

In 2015 vond op de Nyenrode Business Universiteit een symposium plaats over een toekomst voor de kleine lichte beiaard.
Een instrument dat ons in Bathmen dagelijks zoveel genoegen verschaft. Onze voorzitter Henk Jansen, alsmede onze burgemeester Andries Heidema hielden daar een vlammend betoog over het functioneren van een instrument als het onze in een dorpssamenleving.

Luc Rombouts, een prominent uit de internationale beiaardwereld, raakte daar dermate van onder de indruk dat hij mij als beiaardier uitnodigde dit verhaal te presenteren tijdens een z.g. Inspiratie dag in Brussel op 22 april 2016. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting Unesco en Beiaardcultuur en had als titel ‘De waarde van de beiaard voor lokale gemeenschappen in België’. Plaats van handeling was het Federaal Parlement, zeg maar ons Binnenhof. Dat gaf meteen het gewicht aan van deze gelegenheid. Onder de aanwezigen waren leden van de Belgische Senaat, gemeente- en kerkbestuurders en beiaardiers. Een omgeving die nogal overweldigend op me over kwam. Ik was er dan ook heel blij mee dat ik vergezeld was van mijn voorganger in Deventer, Roel Smit.

In mijn toespraak en de workshops, heb ik verteld over onze zomerconcerten, waar vele geledingen van ons dorp in meedoen. Vooral ook heb ik belicht hoe we de kinderen in het dorp kennis laten maken met de beiaard. In de acht jaren dat de klokken over het schoolplein klinken, is er nu dus een hele schoolgeneratie opgegroeid die niet beter weet dan dat de tijd in Bathmen niet alleen klinkt, maar ook zingt. Ook betrokken we kinderen bij de keuze van liedjes voor de kwartiermelodieën, alsmede bij de keuze voor de liederen op de kerst CD. En laten we niet vergeten dat de kinderen zongen bij de opening van het carillon. De stoelendans bij ons eerste lustrum kwam in de presentatie ook voorbij. Ieder jaar wordt nu het carillon bezocht door de kinderen van de Dorpsschool, de Rythmeen en de Looschool. Behalve dat de kinderen ‘de klok hebben horen luiden’, weten ze nu dus ook ‘waar de klepel hangt’.

Het was een inspirerende dag waarop ik vele positieve reactie heb mogen ontvangen. Ik was er behoorlijk trots op dat dit allemaal in Bathmen tot stand gebracht is. In stijl werd de dag afgesloten met een borrel waarop Beiaardbier geschonken werd.