Nieuwsbrief 2017

Logo SBB groot2

NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2017

Zoals inmiddels gebruikelijk voor onze Donateurs en voor alle verdere belangstellenden middels deze jaarlijkse Nieuwsbrief voor u het jaar 2016 in een overzicht:

Het afgelopen jaar is voor onze Beiaard Stichting en allen die daar nauw bij betrokken waren een jaar geweest van vreugde maar ook van verdriet. Mooie muzikale gebeurtenissen en gezelligheid  rond Bathmens oude toren en rond het Carillon. Maar ook de pijn van verlies, om het overlijden van een van onze bestuurlijke steunpilaren en persoonlijke vriend Jan de Jong. Dit verlies blijft, ook al gaat het werk door (Jan zou niet anders gewild hebben) met ons nieuwe bestuurslid Tonny in ’t Hof (Enklaan). We zijn blij met zijn aantreden! Nog een bestuurswisseling deed zich voor: Kees van Duijn, trouw en toegewijd bestuurslid van het eerste uur, trad eind 2016 terug en mag nu hopelijk nog jaren in gezondheid van zijn welverdiende rust genieten. José Rood heeft onlangs positief geantwoord op onze vraag om het bestuur te komen versterken. Tonny en José: van harte welkom in onze kring van ‘Battumse klokkenluiders’!

-Jan de Jong

Op 3 december 2016 bereikte ons het bericht dat ons bestuurslid en penningmeester vanaf het eerste uur Jan de Jong op 70 jarige leeftijd zeer plotseling was overleden. Jan was sinds 2008 bij de Bathmense Beiaard Stichting betrokken. Wij missen deze goede en aimabele penningmeester en toegewijd lid van ons bestuur. Zijn betrokkenheid en zijn rustige wijsheid zal altijd in onze herinnering blijven. Een markante persoonlijkheid, die altijd voor velerlei taken klaar stond, zoals hij ook jarenlang voor de soep zorgde voor de verkoop tijdens de Kunstmarkt. We hebben een vriend verloren. Zijn vrouw Akke en de kinderen wensen we veel sterkte.

-Het Schoolproject.

25-april 2016 bezocht groep 6 van meester Yno Hendriks van de Dorpsschool de Dorpskerk, de toren, het carillon en het orgel. Zij bekeken en beluisterden het carillon met klokkenist Jan Willem Achterkamp. Elly Meuleman begeleidde de leerlingen en vertelde over de kerk, toren, historie en heden. Organist Henk Tuin liet de werking van het Holtgräve orgel uit 1876 en het kistorgel zien.

23 mei was groep 6 van juffrouw Anne Postma van de Rythmeen op bezoek en op 30 mei mochten we voor het eerst de leerlingen van groep 6 van de Looschool begroeten.

Alle leerlingen hebben tekeningen gemaakt die met medewerking van Hennie Tuut zijn tentoongesteld in de kerk en ook tijdens het juniconcert van 17 juni te bewonderen waren.

-Excursie Donateurs.

Op zaterdagmiddag 28 mei werd door een aantal donateurs de gelegenheid aangegrepen om een kijkje te nemen in de Lebuïnustoren in Deventer tijdens de bespeling van het carillon door Jan Willem Achterkamp. Vanwege het mooie weer (prachtige foto’s) en de uitgebreide uitleg van Jan was het een zeer leerzame en aangename middag, die op de binnenplaats van “Vermeer” gezellig met koffie en koek werd afgesloten.

-Juni Carillonmaand.

Op vrijdagavond 3 juni openden de Bêkezangers met een feestelijk concert deze reeks.

Vrijdag 10 juni: Dannie ten Zweege draagt gedichten voor met begeleiding van het carillon. Een heel bijzondere avond waarbij het publiek werd uitgenodigd om Elfjes te schrijven (eerste regel één woord, tweede regel 2 woorden, derde 3, vierde 4 en de vijfde regel één woord) . De drie prijswinnende Elfjes:

Zomeravond
Vogels fluiten
Het carillon klinkt
Er worden gedichten voorgedragen
Genieten

Mieke Rademakers

Juni
Toren(hoog) klanken
Avond in de zon
Stralen lachen blij samen
Mensen

Marlies ter Horst

Klokken
Klanken klagen
Klanken jubelen juichen
Muziek vervult ons allen
Woorden

Trudi Brandt, Deventer

Vrijdag 17 juni werd er vanwege het koude regenachtige weer met welwillende medewerking van de koster in de kerk samen gezongen, begeleid door het carillon (dat via een provisorische U-bocht in de kerk hoorbaar was)

Vrijdag 24 juni lieten in een heerlijke avondzon de Boerendansgroep Battumse Venne de klompen en Jan Achterkamp het carillon weer samen klinken. Het toegestroomde publiek genoot ook die avond met volle teugen.

-Carillon en Soep.

Op zaterdag 03-09-2015 waren carillon en Stichting Bathmense Beiaard ook weer present. Jan Willem Achterkamp strooide prachtige klokkenklanken over de Kunstmarkt rondom de Kerk. De informatiestand van onze SBB trok veel belangstelling. Met de verkoop van heerlijke tomaten- en champignonsoep werd de kas versterkt. Hierbij kregen we ondersteuning van vele donateurs, die geholpen hebben bij de bereiding en de verkoop van de soep. Hiervoor willen we ze bij deze nogmaals hartelijk danken!

-Jubileum Wereldwinkel

Jan Willem Achterkamp heeft tijdens de viering van het 35 jarig bestaan van de Wereldwinkel Bathmen op 17 september de feestvreugde vergroot door het geven van een extra concert met vooral bekende wereldmelodieën.

-Bezoek van beiaardvereniging Dordrecht

Op 13 oktober 2016 heeft de beiaardvereniging uit Dordrecht een bezoek gebracht aan ons carillon en de Dorpskerk. In de kerk zijn een aantal concerten gegeven waarbij Boudewijn Zwart (bekend van het rijdende carillon tijdens Bathmen spant de Kroon) ook zelf het carillon en het orgel bespeelde. De deelnemers waren aangenaam verrast door de prachtige akoestiek en het interieur van de kerk, het liefelijke geluid van het carillon, de gemoedelijke sfeer in Bathmen en de gastvrijheid van de SBB.

-Bezoek aan de toren/carillon

Ook in 2016 hebben verschillende bezoekersgroepen een kijkje in de toren genomen meestal gecombineerd met een bezichtiging van de kerk. Wilt u ook met vrienden het carillon bekijken, neemt u dan contact op met onze secretaris Harry ter Horst.

-Bespelingen
– De normale 2-wekelijkse carillon bespelingen op de 1e en 3e zaterdag van de maand: prachtige concerten, klassiek en populair.
– Natuurlijk de dagelijkse kwartier en (half-)uur klanken, helaas nog steeds beperkt van speelduur door klachten van een enkeling.
– Carillonspel op nationale feestdagen.
– Bij de inloop van het kerstconcert op 18-12-2015 en tijdens de Herdertjestocht op 24 december.
– Bij enkele bijzondere persoonlijke en familie aangelegenheden

-Vooruitblik 2017

Ook in 2017 zal het carillon weer dagelijks, wekelijks, maandelijks en bij veel gelegenheden te horen zijn. Natuurlijk ook weer in juni de Carillonmaand en op nog veel meer momenten zal vrolijk klokkenspel bijdragen aan de Bathmens dorpse sfeer!

-Juni Carillonmaand 2017

Dit jaar op 5 vrijdagavonden:

2 juni: Boerendansgroep Battumse Venne
9 juni: De Bêkezangers
16 juni: Trimgroep ABS!
23 juni: Blaaskapel Vinočanka
30 juni: Soloconcert met samenzang

-Bestuur

De (dus gedeeltelijk nieuwe) bestuurssamenstelling per 20 maart 2016 is: Henk Jansen: voorzitter; Harry ter Horst: secretaris; Tonny in ‘t Hof: penningmeester; Piet Rademakers: website en techniek; José Rood en Elsbeth Wubbe algemeen lid, en Jan Achterkamp: adviseur.

-Website

Jeroen ter Horst heeft de website na een aantal ‘hacks’ opnieuw opgebouwd met een nieuw content management systeem. Onze beheerder Piet Rademakers heeft daarna de website opnieuw geactualiseerd en werkt die geregeld bij. Bezoekt u van tijd tot tijd de website www.bathmensebeiaard.nl om foto’s en filmpjes van activiteiten te bekijken, te zien wat er op het programma staat en welke kwartiermelodieën er over het dorp worden gestrooid.

-Van de penningmeester

Beste donateurs denkt u aan het overmaken van uw jaarlijkse bijdrage 2016?
Het bankrekening is NL46RABO0143709577 t.n.v. de Stichting Bathmense Beiaard. Voor dit  jaar mag ook al. Hartelijke dank. Ter info: de SBB heeft een culturele ANBI status.

-Van de secretaris

De “Nieuwsbrief” wordt per e-mail verspreid. Per post gaat deze naar de donateurs waar ons nog geen e-mailadres van bekend is. Zo u dat wenst: mail uw bericht aan het secretariaat (info@bathmensebeiaard.nl). Dan is ook uw e-mail adres bij ons bekend.