2018 Viering 2e lustrum

Het carillon in de oude kerktoren van de Dorpskerk in Bathmen laat al 10 jaar dagelijks zijn algemeen gewaardeerde muziek over Bathmen klinken. De eerste aanzet van het carillon was een legaat van de familie Nijenhuis aan de Bathmense gemeenschap. Reden om dit te herdenken met vier bijzondere activiteiten, voorzien zijn:

Vrijdag 25 mei
Dorpskerk Bathmen: zomerexpositie met als titel ‘Klinkend Brons’, opening door burgemeester Andries Heidema.
Welkomstwoord door Henk Nikkels namens de werkgroep ‘Open Kerk’ en inleiding door beiaardier Jan Willem Achterkamp over tijd, uurwerken en klokken. Samenwerking: de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek, de Oudheidkundige Kring Bathmen en de Stichting Bathmense Beiaard.
Woensdag 6 juni wordt een excursie met een bus naar het Groningerland gemaakt met een bezoek aan het klokkengietersmuseum in Heiligerlee, het museum ‘De slag bij Heiligerlee’, het historische dorp Middelstum, waar beiaardier Jan Willem Achterkamp het carillon zal bespelen, en aan het atelier van kunstschilder Henk Helmantel in Westeremden.
Vrijdag 8 juni staat in het teken van de jeugd.
Van 19.00 tot 20.30 uur worden een stoelendans, een fotozoektocht, een carillonspel- en liedjesquiz en memoryspel gespeeld.
Vrijdag 22 juni Gevarieerd muzikaal programma
Van 20.00 tot 22.00 uur programma met optredens van de dansgroep ‘Bathmense Venne’, Mannenkoor ‘de Bêkezangers ’, publicist Dannie ten Zweege, Larens Popkoor ‘La Poko’ en blaaskapel ’Vinočanka’.