2019 Afscheid Piet Rademakers

 

Op 13 mei 2019 heeft Piet Rademakers, na 8 jaar actief te zijn geweest bij de Stichting Bathmense Beiaard,  zijn bestuursfunctie beëindigd. Dit was een goede reden om in een gezellig samenzijn met bestuursleden en oudbestuursleden van gedachten te wisselen over verleden, heden en toekomst. Bestuurslid Harry ter Horst, die veel met hem heeft samengewerkt, sprak een dankwoord, en memoreerde de technische ontwikkelingen die gezamenlijk zijn doorgevoerd.


Beiaardier Jan Willem Achterkamp, die al eerder composities heeft gemaakt voor kleine carillons, bood als dank voor alle inspanningen een compositie aan.  Het stuk, dat het ritme van de voortschrijdende tijd en de tijdelijkheid symboliseert, werd vervolgens op het carillon gespeeld. De afbeelding toont het oude torenuurwerk, een tastbaar mechanisme voor de vele aspecten van het begrip ’tijd’. Piet memoreerde de interessante activiteiten en prettige samenwerking, hij dankte de bestuursleden voor hun bijdrage daarin.

Piet zal voorlopig wel de website blijven onderhouden, en deze activiteit geleidelijk overdragen.