Bestuur

De Stichting Bathmense Beiaard staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door onderstaande personen.

Functie Naam Telefoon

 

 

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviseur/beiaardier
Henk Jansen
Harry ter Horst
Tonny in ’t Hof
Piet Rademakers
Elsbeth Wubbe
Henk Tuin
Jan Willem Achterkamp
0570541320
0570543026
0570542077
0570542029
0570541041
0570541909
0571291244
Secretariaat:
Harry ter Horst, Vegerinkskamp 38b, 7437 GA Bathmen
E-mail: info@bathmensebeiaard.nl , telefoon 0570543026

Mutaties en bijzondere vermeldingen:
Begin 2017 heeft bestuurslid Kees van Duijn na bijna 10 jaar toewijding afscheid genomen (zie Afscheid)
• We zijn blij dat Tonny in ’t Hof de gelederen heeft versterkt
• José Rood heeft aangegeven haar deelname te willen beëindigen, ze blijft bereid tot ondersteuning.
• Felicitatie: Tonny in ’t Hof  is per 8 oktober 2017 Ridder in de Orde van Oranje Nassau.