Bestuur

De Stichting Bathmense Beiaard staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door onderstaande personen.

Functie Naam Telefoon

 

voorzitter a.i. / secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
adviseur/beiaardier
Harry ter Horst
Tonny in ’t Hof
Piet Rademakers
Elsbeth Wubbe
Henk Tuin
Lia Jager
Harry Borninkhof
Jan Willem Achterkamp
0570543026
0570542077
0570542029
0570541041
0570541909
0570543165
0570542655
0571291244
Secretariaat:
Harry ter Horst, Vegerinkskamp 38b, 7437 GA Bathmen
E-mail: info@bathmensebeiaard.nl , telefoon 0570543026

Mutaties en bijzondere vermeldingen:
• Tonny in ’t Hof is per 8 oktober 2017 Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
• Per 15 oktober 2018 is voorzitter Henk Jansen afgetreden, en benoemd tot erevoorzitter.
• We zijn verheugd te kunnen melden dat Lia Jager en Harry Borninkhof zijn toegetreden.