Bestuur

De Stichting Bathmense Beiaard staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door onderstaande personen.

Functie Naam Telefoon

Netwerk besturing (foto Rien Nicasie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorzitter Harry Borninkhof 0570542655
secretaris Harry ter Horst 0570543026
penningmeester Tonny in ’t Hof
0570542077
bestuurslid Elsbeth Wubbe
0570541041
bestuurslid Henk Tuin
0570541909
bestuurslid Lia Jager
0570543165
beiaardier en adviseur
Bauke Reitsma

Secretariaat:
Harry ter Horst, Vegerinkskamp 38b, 7437 GA Bathmen
E-mail: info@bathmensebeiaard.nl , telefoon 0570543026

Mutaties en bijzondere vermeldingen:
• Tonny in ’t Hof is per 8 oktober 2017 vanwege zijn verdiensten voor de Bathmense gemeenschap benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
• Per 15 oktober 2018 is voorzitter Henk Jansen afgetreden, en benoemd tot erevoorzitter.
• We zijn verheugd te kunnen melden dat Lia Jager en Harry Borninkhof zijn toegetreden.

• Piet Rademakers is op 13 mei 2019 na acht jaar afgetreden als bestuurslid. Op 24 april 2020 is Piet Rademakers
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Bathmense gemeenschap. 

 

Tonny in ’t Hof, Bram Donkers, Harry Borninkhof, Henk Tuin, Harry ter Horst,
Evert van de Weg (correspondent Bathmensen Krant),
Henk Jansen, Mieke Jansen,
Elsbeth Wubbe,
Kees van Duyn, Lia Jager, Piet Rademakers
(foto Otto Westra).
Tonny in ’t Hof, Elsbeth Wubbe, Henk Tuin, Evert van de Weg (correspondent Bathmense Krant),
Harry Borninkhof, Jan Willem Achterkamp (beiaardier), Piet Rademakers,
Henk Jansen, Harry ter Horst, Mieke Jansen, Bram Donkers, Kees van Duyn, Lia Jager
(foto Otto Westra)