Doel van de stichting

De Stichting Bathmense Beiaard stelt zich ten doel om, samen met de gemeente Deventer en de kerkgemeenschap Bathmen, zorg te dragen voor het behoud van het carillon. De stichting wil dit bereiken door de beiaardier te ondersteunen, en de cultuurhistorische en sfeerverhogende  waarde van het carillon over te brengen aan de dorpsgemeenschap:
♦ muzikale ondersteuning van de tijdsaanduiding,

♦ uitvoering van concerten samen met lokale verenigingen,
♦ carillonspel bij dorpsactiviteiten met een historische of culturele achtergrond,
♦ uitleg over het klokkenspel aan scholieren en andere belangstellenden.
De stichting beoogt niet het maken van winst. Als stichting hebben we gegevens van de Vrienden van de Beiaard, en beschikken wij over beeldmateriaal dat bij evenementen en bezoeken wordt verkregen. Het gebruik van deze gegevens beperkt zich expliciet tot de taken die voortvloeien uit onze doelstelling. Voor details wordt verwezen naar ons Privacy beleid.