Bespelingen van het carillon

 

Het was een historisch moment: de eerste proefbespeling in 2008 (zie filmfragment hiernaast). Sindsdien wordt het carillon met regelmaat bespeeld ter verhoging van de sfeer in het dorp.

1.  Door middel van een automaat wordt de tijd aangegeven met een beperkt aantal noten voor de kwartierslag, en wat langere deuntjes bij het hele uur.

2. Elke 1e en 3e zaterdag van de maand is er van 11:00  tot 12:00 uur een concert. De keuze van de muziekstukken wordt gedaan door de beiaardier, die zich daarbij laat leiden door het jaargetijde en memorabele bijzonderheden. In december wordt er elke zaterdag gespeeld.

3. In Juni vinden er concerten plaats in samenwerking met plaatselijke muziekgezelschappen. Te noemen zijn o.a. het zangkoor ‘de Bêkezangers’, de boerendansgroep ‘de Battumse Venne’, het ‘A1-ensemble’, en de slagwerkgroep ‘Battle’ van muziekvereniging ‘Orpheus’ .

4. Bij bijzondere gelegenheden wordt het carillon bespeeld. Bij belangrijke gebeurtenissen kan carillonspel een sfeervolle aanvulling vormen, op verzoek kunnen er arrangementen gespeeld worden door beiaardier of automaat. Voorbeelden zijn verzoeknummers tijdens de jaarlijkse kunstmarkt, en muzikale omlijsting bij een huwelijk.

2008 bespeling door Jan Achterkamp
(film Rien Nicasie)

2021 bespeling door Bauke Reitsma
(foto Harry Borninkhof)