Carillon in Bathmen

De Bathmense kerk was oorspronkelijk een Mariakerk, en is Rijksmonument. De oudste delen van de kerk, het koor en de toren, zijn gebouwd rond 1450. In diezelfde periode werden in de lage landen de eerste carillons gebouwd en bespeeld. Na ruim vijf eeuwen is het door een legaat mogelijk geworden om in Bathmen een carillon te verwerven. Reeds vóór 2002 ontstond bij Jan Willem Achterkamp het idee voor een klein carillon. Dat dit een paar jaar later werkelijkheid zou worden had niemand kunnen bevroeden. Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Bathmen besloot de voltallige raad in 2004 om een deel van een legaat van mevr.

Nijenhuis te bestemmen voor dit carillon. Samen met bijdragen van de kerkgemeenschap en zorgcentrum ‘t Dijkhuis kon het carillon besteld worden bij klokkengieterij de koninklijke Eijsbouts in Asten. De gemeente Deventer heeft als eigenaar van de toren voor de bouwkundige voorzieningen gezorgd. In 2008 is het nieuwe carillon in de toren geplaatst, en in hetzelfde jaar is de Stichting de Bathmense Beiaard opgericht. Het carillon bestaat uit 27 klokken, die samen met de grootste luidklok, en in afstemming daarmee, een instrument van 2,5 octaaf vormen. In de galmgaten aan de zuidzijde zijn de kleine klokken zichtbaar.

Film 1. Inleiding, bouwplan, realisatie en overdracht

Film 2. Inleiding, toelichting muzikale aspecten

In bovenstaande films wordt getoond hoe het carillon in Bathmen is gebouwd, en wat de muzikale kwaliteiten van dit instrument zijn.
De toelichting wordt gegeven door Ds.Joop Mol (toenmalig dominee van de kerk) en door Jan Willem Achterkamp (beiaardier).
Film 1 toont de aanloop, de bouw, en de overdracht van het carillon aan de wethouder van de gemeente Deventer.
Film 2 geeft uitleg over de historische achtergrond, en de muzikale aspecten van deze kleine beiaard. 
Het carillon in Bathmen is een Hemony carillon, en daarmee verkeert het in goed gezelschap. Meer informatie over Hemony carillons kunt u lezen bij de onderwerpen ‘Wat is een carillon? ‘ en onder ‘Publicaties’.
De films zijn gemaakt en samengesteld door Paul Tijhuis, 2008, Bathmen.