Bathmense Beiaard Boeken

Bathmense Beiaard Boeken

Het kleine carillon biedt interessante mogelijkheden, maar heeft voor wat betreft de beschikbare muziek ook zijn beperkingen. Om die reden heeft Jan Willem Achterkamp het initiatief genomen om bestaande muziek zodanig te arrangeren, dat deze ook goed uitvoerbaar wordt op het kleine carillon. Inmiddel zijn er 3 muziekboeken verschenen met als titels: ‘Bach in Bathmen’,  ‘Romantiek in Bathmen’, en ‘Composities en Arrangementen’. 

‘Composities en Arrangementen’
Bathmens Beiaard Boek deel 3.
Zaterdag 21 december 2019 was er een bijzondere bijenkomst in de Dorpskerk. Daar werd afscheid genomen van beiaardier Jan Willem Achterkamp, in verband met zijn naderende pensionering op 1 januari 2020. Sinds 2004 was Jan Willem de inspirator en sinds 2008 de beiaardier van het Carillon. In de Dorpskerk presenteerde hij bij deze gelegenheid ook het derde Bathmense Beiaard Boek “Composities en Arrangementen”.
 
‘Romantiek in Bathmen’
Bathmens Beiaard Boek deel 2.

Jan Willem Achterkamp heeft op 14 september 2013 het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Deventer, de heer Andries Heidema. Jan heeft de arrangementen voor dit boek geschreven, en de muziek bewerkt voor bespeling op ons kleine carillon. Het boek is uitgegeven in het kader van het 1e lustrum van de Stichting Bathmense Beiaard, die ook ondersteuning heeft verleend. Ook voor dit deel hebben Jeroen ter Horst en Moniek Klein Koerkamp weer de prachtige opmaak verzorgd, Verder is de uitgave mede mogelijk geworden door steun van de firma Ovimex uit Deventer, die het boek heeft gedrukt.                
   IMG_4307b
‘Rondom Bach in Bathmen’ 
Bathmens Beiaard Boek deel 1.
 
Op 19 maart 2011 is door Jan Willem Achterkamp het eerste deel van het Bathmens Beiaard Boek in het bijzijn van burgemeester Andries Heidema gepresenteerd. Jan heeft de arrangementen voor dit boek geschreven, en de muziek bewerkt voor bespeling op een uniek ongecompliceerd klein carillon. De opmaak van het boek is verzorgd door Jeroen ter Horst en Moniek Klein Koerkamp. De publicatie van dit boek is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, Avantor, Royal Eijsbouts, Stichting Jeanette Hollaar Fonds, Plattelands Jongeren Bathmen – de Bathmense Boeldag, en de Stichting Wesselings – Van Breemen.
          BBB1voorblad