Jaarverslag en Nieuwsbrieven

 


 
Jaarverslag 2023 Nieuwbrief voorjaar 2024  
In verband met de ANBI status van de stichting is dit jaarverslag gepubiceerd. In de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de financiële situatie van de afgelopen twee jaar. Een gedetailleerd verslag is gegeven in de bijlagen:
SBB jaarbericht 2023
Balans Baten Lasten 2023
In 2023 is sprake van een klein nadelig resultaat van € 299 als gevolg van verminderde verkopen, en verhoogde kosten van de carillonmaand. Van de Actie Rabo Clubsupport is een bijdrage van € 305 ontvangen.

Balans per 31-12-2023
Activa 2023 2022 Passiva 2023 2022
middelen € 9.021 € 9.363 kapitaal € 9.021 € 9.363
Staat van Baten & Lasten
totale lasten € 1.325 € 1.503 totale baten € 1.325 € 1.503
 

Het bestuur is in 2023 vijf keer bij elkaar geweest.

Op 12 mei  vond voor de Dorpskerk een concert plaats samen  met de Bêkezangers. Op 26 mei  was een optreden van ABS jazzdansgroep  onder leiding van Lilian de Negro. Verder traden die avond op onze beiaardier en blazersensemble Vinočanka.

Op 21 augustus is oud bestuurslid Cees van Duijn overleden. Tijdens het condoleren in de kerk speelde beiaardier Bauke Reitsma het speciaal voor Cees  door Jan Achterkamp gecomponeerde Petit Valse.

Zondag 22 november speelde Bauke Reitsma sinterklaasliedjes tijdens het in- en uitgaan van de kinderen bij zaal Braakhekke, waar de Sint audiëntie hield.

Begroting van baten en lasten 2024 Nieuwsbrief najaar  
Het bestuur van de Stichting Bathmense Beiaard heeft de begroting voor het komende jaar vastgesteld. De begroting is opgenomen in het document:
 SBB Begroting 2024
In het kader van de actie Rabo-ClubSupport roepen we alle geïnteresseerden op om ook op de Stichting Bathmense Beiaard stemmen uit te brengen. Zie onze Nieuwsbrief van Oktober.