Afscheid J.W. Achterkamp

Bathmen, 1 december 2019.

Beste donateur/vriend,
Bij deze nodigen wij u uit voor de presentatie van het Derde Bathmense Beiaardboek en het afscheid van onze dorpsbeiaardier Jan Willem Achterkamp.
In het boek staan nieuwe en nog niet uitgebrachte composities van Jan Willem.
Jan Willem neemt afscheid vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.
Hij was initiatiefnemer van het carillon in Bathmen en heeft vanaf 2008 het carillon bespeeld en ervoor gezorgd dat het carillon onlosmakelijk bij Bathmen hoort. Alle leerlingen die de basisscholen verlaten hebben, weten waar de klepels hangen. Vele gezelschappen en artiesten hebben tijdens de Juniconcerten begeleid of afgewisseld met de klanken van de klokken met hem opgetreden.
De afscheidsreceptie vindt plaats zaterdag 21 december a.s. in de Dorpskerk.
Vanaf 11:00 uur bespeelt Jan Willem zijn zeer geliefde Hemonycarillon.
Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje afscheid te nemen.
Wij hopen u namens Jan Willem van harte te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Bathmense Beiaard,