2018 Viering 2e lustrum

Het carillon in de oude kerktoren van de Dorpskerk in Bathmen laat al 10 jaar dagelijks zijn algemeen gewaardeerde muziek over Bathmen klinken. De eerste aanzet van het carillon was een legaat van de familie Nijenhuis aan de Bathmense gemeenschap ruim 10 jaar geleden. Dit was een goede reden om dit te herdenken met vier bijzondere activiteiten.

Vrijdag 25 mei
In de Dorpskerk Bathmen is door burgemeester Andries Heidema de zomerexpositie met als titel ‘Klinkend Brons’ geopend.

Het welkomstwoord werd gesproken door Henk Nikkels namens de werkgroep ‘Open Kerk’. En beiaardier Jan Willem Achterkamp gaf een interessante presentatie over tijd, uurwerken en klokken. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek, de Oudheidkundige Kring Bathmen en de Stichting Bathmense Beiaard.
Woensdag 6 juni
Donateurs en andere belangstellen zijn met een bus op excursie gegaan naar het Groningerland. Dank zij de contacten van onze beiaardier kon een interessant programma uitgevoerd worden met bezoeken aan resp. het klokkengietersmuseum in Heiligerlee, het museum ‘De slag bij Heiligerlee’, het historische dorp Middelstum, waar beiaardier Jan Willem Achterkamp het carillon mocht bespelen, en aan het atelier van kunstschilder Henk Helmantel in Westeremden. Deze excursie was een groot succes.
Vrijdag 8 juni
Voor de jeugd waren er diverse activiteiten voorbereid. Va
n 19.00 tot 20.30 uur stonden een stoelendans, een fotozoektocht, een carillonspel- en liedjesquiz, en memoryspel op het programma. Helaas was de belangstelling zeer beperkt.
Vrijdag 22 juni
Van 20.00 tot 22.00 uur is er een gevarieerd muzikaal programma afgewerkt met optredens van de dansgroep ‘Bathmense Venne’, Mannenkoor ‘de Bêkezangers ’, publiciste Dannie ten Zweege, het Larens Popkoor ‘La Poko’, en blaaskapel ’Vinočanka’. De vele bezoekers hebben bijzonder genoten.