Donateurs

Voor onze activiteiten zijn ook middelen nodig. Met uw bijdrage zijn we in staat ons carillon met regelmaat en bij bijzondere gelegenheden te laten horen. Graag nodigen we u uit om donateur te worden. Als donateur ontvangt u via e-mail informatie over de concerten, de kwartiermelodieën, en allerlei interessante wetenswaardigheden. Tevens kunt u een voorkeur uitspreken voor de kwartiermelodieën, en ….een bezoek brengen aan de toren en het carillon.

Met bijgevoegd formulier kunt U donateur worden met een jaarlijkse gift vanaf € 15,- per jaar.
De andere mogelijkheid is dat u donateur wordt voor het leven à € 250,- .
Klik op het donateurformulier om het af te drukken, in te vullen en ons te bezorgen.
Een e-mail sturen mag ook: info@bathmensebeiaard.nl

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), zodat uw bijdrage aftrekbaar kan worden voor de belasting!
Ons rekeningnummer is: NL46RABO 01437 09 577  t.n.v. Stichting Bathmense Beiaard.

Donateurformulier