Jaarverslag 2018 en Nieuwsbrief 2019


Jaarverslag 2018 Nieuwbrief voorjaar 2019
In verband met de ANBI status van de stichting is een verslag opgenomen in het 2018 SBB JaarverslagIn de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de financiële situatie van de afgelopen twee jaar.

Balans per 31-12-2018
Activa 2018 2017 Passiva 2018 2017
liquide middelen € 8386 € 8567 kapitaal € 8386 € 8567
Staat van Baten & Lasten
totale lasten € 4376 € 2025 totale baten € 3730 € 2025
 In  2018 werden een groot aantal activiteiten georganiseerd, mede vanwege de viering van het 2e lustrum van de Stichting.
– in het voorjaar hebben leerlingen van de basisscholen het carillon en de kerk bezocht
– in mei en juni zijn er verschillende activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Stichting.
–  tijdens de kunstmarkt werd het carillon bespeeld en konden bezoekers genieten van het carillonspel.
– de Stichting heeft een aantal malen geïnteresseerde bezoekers mogen ontvangen.
Bestuurswisselingen: de afgelopen periode hebben er enkele bestuurswisselingen plaats gevonden.
Voor meer informatie zie Nieuwsbrief voorjaar 2019