Beiaardier en carillon

Jan Willem Achterkamp is geboren in 1953 te Apeldoorn. Tot voor kort was hij verbonden aan de Deventer Muziekschool (thans Leeuwenkuil) voor de vakken solozang en muziektheorie. Als dirigent leidde hij het koor van de Broederenkerk te Deventer en de Distler Cantorij te Apeldoorn. Op latere leeftijd volgde hij een post-conservatoriale cursus compositie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Daan Manneke. Orgellessen volgde hij bij Bert Matter, aan wie hij zijn orgelwerk ‘Fantasia super ut, re, sol’ opdroeg. Behalve een achttal werken voor orgel, componeerde hij voor piano, koor en kamermuziekensemble, en natuurlijk voor beiaard. Behalve composities verschenen er van zijn hand ook bewerkingen voor de beiaard : o.a. de bundels van het Bathmens beiaardboek deel 1 (Bach in Bathmen) en deel 2 (Romantiek in Bathmen). Deel 3 staat gepland voor de nabije toekomst.
Na zijn diploma aan de Nederlandse Beiaardschool behaald te hebben is Jan Willem Achterkamp beiaardier geworden te Bathmen en Dinxperlo. In Bathmen is mede door zijn enthousiasme en toewijding een nieuw carillon gerealiseerd in 2008. Sinds 2012 is hij tevens stadsbeiaardier van Deventer. In die hoedanigheid bespeelt hij het historische Hemony carillon uit 1647 in de Lebuïnustoren te Deventer. Voorts is hij beiaardier van de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen
(zie de website van Jan Willem Achterkamp).