Jaarverslag en Nieuwsbrieven


 
Jaarverslag 2020 Nieuwbrief voorjaar 2021  
In verband met de ANBI status van de stichting is een verslag opgenomen in het 2020 SBB JaarverslagIn de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de financiële situatie van de afgelopen twee jaar.

Balans per 31-12-2020
Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019
liquide middelen € 8043 € 7297 kapitaal € 8043 € 7297
Staat van Baten & Lasten
totale lasten € 1164 € 2743 totale baten € 1164 € 2743
 Door het uitbreken van Corona kwam het bestuur alleen in januari en februari bij elkaar. In de vergadering van 24 februari gaf Harry Borninkhof aan om de functie van voorzitter op zich te willen nemen. De vergadering stemde hier unaniem mee in.

Met ingang van 1 februari is Bauke Reitsma  tot dorpsbeiaardier (en stadsbeiaardier van Deventer) benoemd, als opvolger van Jan Willem Achterkamp. Bauke speelde in op de actualiteit door op 21 maart een concert te geven in het kader van Happy-Beachday en het begin van de lente. Op 8 april, de dag waarop Bathmen in 1945 werd bevrijd, speelde hij bij de viering “75 jaar vrijheid”

Vanwege Corona was er een andere invulling van de juni-concerten. Op 12 juni is een openluchtconcert gegeven, waarvan het publiek ( op 1,5 m ) kon genieten. Op 26 juni werd onder het motto “Het carillon komt naar het Dijkhuis een concert gegeven dat live op DRTV ( Deventer Radio en Televisie ) werd uitgezonden. De bewoners konden zo op hun eigen kamer naar het concert luisteren en kijken. Dit werd mogelijk gemaakt door de welwillende medewerking van dorpsgenoot Paul Tijhuis.

Nieuwsbrief voorjaar-2019

Nieuwsbrief najaar 2020 Begroting van baten en lasten 2021  
In het kader van de actie Rabo-ClubSupport roepen we alle geïnteresseerden op om ook op de Stichting Bathmense Beiaard stemmen uit te brengen. Zie onze Nieuwsbrief van Oktober. Het bestuur van de Stichting Bathmense Beiaard heeft de begroting voor het komende jaar vastgesteld. De begroting is opgenomen in het document  2020 Begroting van Baten en Lasten.