Jaarverslag en Nieuwsbrieven


 
Jaarverslag 2022 Nieuwbrief voorjaar 2021  
In verband met de ANBI status van de stichting is een verslag opgenomen in het Jaarbericht 2022In de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de financiële situatie van de afgelopen twee jaar.

Balans per 31-12-2022
Activa 2022 2021 Passiva 2022 2021
liquide middelen € 9313 € 8780 kapitaal € 9363 € 8.780
Staat van Baten & Lasten
totale lasten € 1.503 € 1.285 totale baten € 1.503 € 1.285
 

Vanwege Corona kwam het bestuur alleen in januari vijf  keer bij elkaar.

Vanwege Corona was er een andere invulling van de juni-concerten. Op 11 juni  vond in de Dorpskerk een concert plaats samen met leerlingen van de Deventer Fluitschool. Volgens de op dat moment geldende Coronaregels zaten de bezoekers 1,5 m van elkaar en zijn de de namen van de aanwezigen genoteerd. De in 2020 aangeschafte technische installatie kwam hierbij uitstekend van pas. Op 22 juni werd verzoekprogramma verzorgd. Het programma is bij de terassen van de horecagelegenheden uitgedeeld.

Tijdens de Kunstmarkt  op 4 september is er weer soep verkocht.

Zondag 22 november speelde Bauke Reitsma sinterklaasliedjes tijdens het in- en uitgaan van de kinderen bij zaal Braakhekke, waar de Sint audiëntie hield.

Ook in 2021 heeft de Stichting zich aangemeld voor de Actie Rabo Clubsupport en werd een bedrag van € 157 ontvangen.

 

Nieuwsbrief voorjaar-2019

Nieuwsbrief najaar 2020 Begroting van baten en lasten 2021  
In het kader van de actie Rabo-ClubSupport roepen we alle geïnteresseerden op om ook op de Stichting Bathmense Beiaard stemmen uit te brengen. Zie onze Nieuwsbrief van Oktober. Het bestuur van de Stichting Bathmense Beiaard heeft de begroting voor het komende jaar vastgesteld. De begroting is opgenomen in het document  2020 Begroting van Baten en Lasten.