Jaarverslag en Nieuwsbrieven


 
Jaarverslag 2023 Nieuwbrief voorjaar 2023  
In verband met de ANBI status van de stichting is een verslag opgenomen in het Jaarbericht 2021In de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de financiële situatie van de afgelopen twee jaar.

Balans per 31-12-2023
Activa 2022 2023 Passiva 2023 2022
liquide middelen € 8.996 € 9.313 kapitaal € 9.363 € 9.363
Staat van Baten & Lasten
totale lasten € 1.325 € 1.503 totale baten € 1.503 € 1.285
 

Het bestuur  januari in 2023 vijf keer bij elkaar.

Op 12 mei  vond voor de Dorpskerk een concert plaats samen  met de Bekezangers. Op 26 mei  was een optreden van ABS jazzdansgroep  onder leiding van Lilian de Negro. Verder traden die avond op onze beiaardier en blazersensemble Vinochanco.

Op 21 augustus is oud bestuurslid Cees van Duijn overleden. Tijdens het condoleren in de kerk speelde beiaardier Bauke Reitsma het speciaal voor Cees  door Jan Achterkamp gecomponeerde Petit Valse.

Zondag 22 november speelde Bauke Reitsma sinterklaasliedjes tijdens het in- en uitgaan van de kinderen bij zaal Braakhekke, waar de Sint audiëntie hield.

Ook in 2021 heeft de Stichting zich aangemeld voor de Actie Rabo Clubsupport en werd een bedrag van €305 ontvangen.

 

Nieuwsbrief voorjaar-2019

Nieuwsbrief najaar 2020 Begroting van baten en lasten 2024  
In het kader van de actie Rabo-ClubSupport roepen we alle geïnteresseerden op om ook op de Stichting Bathmense Beiaard stemmen uit te brengen. Zie onze Nieuwsbrief van Oktober. Het bestuur van de Stichting Bathmense Beiaard heeft de begroting voor het komende jaar vastgesteld. De begroting is opgenomen in het document  2020 Begroting van Baten en Lasten.